KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder ett kostnadsfritt besök av  dödsbo Stockholm eller äldreflytt/hem. Ett besök av den aktuella bostaden är nödvändig för en genomgång av boets omfattning och hantering. För att därefter kunna överlämna ett kostnadsförslag. Detta besök är ej bindande.

HELHETSLÖSNING

Vi ordnar allt – Allt i ett paket
Med vår helhetslösning, för att tömma dödsbo i Stockholm, sterbhus, hem och vid äldreflytt, innebär det att vi erbjuder en komplett tjänst där vi samordnar hela processen från start till utfört och klart – allt i ett paket.  Därmed slipper du själv samordna de olika tjänsterna med flera leverantörer för att avsluta, avveckla dödsboet.

TJÄNSTER EFTER BEHOV

Enstaka Tjänster

Om en helhetslösning inte är det bästa alternativet för att tömma ert dödsbo eller hem, så erbjuder vi enstaka tjänster utifrån dina behov och önskemål. T ex endast tömning och bortforsling av dödsbo, men vill inte ha hjälp med städningen av dödsboet. Vi skräddarsyr din tjänst oavsett det är ett litet eller stort dödsbo, hem eller äldreflytt.

TÖMMA DÖDSBO & HEM

När vi tömmer ett dödsbo kommer alla förvaringsutrymmen, köksskåp, garderober, bokhyller m.m, tömmas på dess innehåll och sorteras, packas för återbruk och återvinning. För villa och radhus gäller detsamma för yttre miljöer såsom redskapsbod, gäststuga och andra typer av byggnader på tomtmark  etc.

BORTFORSLAR DÖDSBO & HEM

Vi bortforslar dödsboet , dess  lösöre eller bohag, till välgörenhet/återbruk samt till återvinning. Enligt önskemål och överenskommelse.

VÄRDERING & KÖP

Om du valt vår helhetslösning eller enstaka tjänst för att tömma ert dödsbo i Stockholm , kan vi också erbjuda kostnadsfri värdering av dödsboets lösöre alt. bohaget. Vi kan göra köp av lösöret  som har stor efterfrågan med bästa potential för vidare avyttring.

ANLITA OSS FÖR TÖMNING AV DÖDSBO & HEM

TÖMNING DÖDSBO

En tömning av dödsbo.Ofta är det tidskrävande. När det äntligen är tömt å klart så långt, kvarstår ofta städningen av dödsboet.

HJÄLP MED TÖMNING AV DITT DÖDSBO?

Vill du ha hjälp med tömning av dödsbo i Stockholm med omnejd eller för t ex tömning av lägenhet vid en äldreflytt eller inför en utlandsflytt kontaktar du oss.  Vi kommer överens om en tidpunkt för ett möte i det aktuella dödsboet inför flytten.

KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Vi erbjuder ett kostnadsfritt möte som avser hem och dödsbo i Stockholm, inom stor Stockholm.Vårt besök av dödsbo och hem är kostnadsfritt, förutsättningslöst och därmed inte bindande. För att kunna uppskatta dödsboets omfattning och därmed vår arbetsinsats för att därefter överlämna ett kostnadsförslag träffas vi i den aktuella bostaden  enl. överenskommelse.  Med detta möte går vi tillsammans igenom lösöret, bohagets omfattning och vilken tjänst/vilka tjänster som kommer att bli aktuella.

VÄLJA TJÄNST FÖR TÖMNING AV DÖDSBO

Tömning dödsbo ingår i en helhetslösning och kan även väljas som en enstaka tjänst helt å hållet efter behov och önskemål. Vi detta möte faställer vi vilken tjänst som kommer att avses. Vi skräddarsyr din tjänst(er) utifrån dina behov och rådande situation.

FRI OFFERT

För att vi skall kunna överlämna ett pris, offert för tjänsten behöver vi, under detta möte, uppskatta dödsboets alt. hemmets omfattning, hantering och därmed vår arbetsinsats, eftersom alla dödsbon/hushåll är olika beträffande mängden prylar, möbler, hur stora möbler etc samt detsamma gällande för yttre miljöer såsom tillgänglighet för lastning av gods. T ex vad  ska ingå i tjänsten/inte ingå i tjänsten, hur stora volymer av bohag, om köp av lösöre, om tungtransport kommer att ingå m.m.  Beroende av tjänstens omfattning kan vi lämna prisuppgift/offert antingen på plats eller kommer att skickas skriftligen.


KÖPER DÖDSBO

Om du vill sälja föremål ur dödsboet och du valt vår helhetslösning alternativt tömning av dödsbo, som enstaka tjänst, kan vi erbjuda en kostnadsfri värdering av bohaget och enstaka föremål. Vi kan köpa dödsboets lösöre alt. bohag, enstaka föremål av det med stor efterfrågan för vidare avyttring.

 

STÄDNING

Flyttstädning är en totalrengöring av en bostad och kräver mycket omfattande städning.
Slutligen har vi städningen, som vi utför enligt fastighetsägaren/värdens uppställda kriterier.


TÖMNING DÖDSBO – START- OCH SLUTDATUM

Start- och slutdatum bör fastställas i samband med detta möte eller under de närmsta dagarna för vår planering av tjänsten till utfört arbete.

PRIS

Vi tillämpar fast pris på vilken tjänst som avses.
Vanligast förekommande för tömning av dödsbo är fast pris.

HELHETSLÖSNING – TÖMNING DÖDSBO & HEM

Tömma dödsbo & äldreflytt

Att tömma dödsbo  innebär att vi kommer utifrån den erhållna informationen att  tömma alla förekommande förrådsutrymmen såsom köksskåp, garderober, byråer, bokhyllor, förvaringskartonger och yttre miljöer såsom garage, bodar och andra uthus etc. om det ingår i tjänsten.  övriga förrådsutrymmen, sorterar utifrån återanvändning/välgörenhet eller återvinning, och packar – dödsboet, bostaden töms.

Bortforsla dödsbo

Vi sorterar och bortforslar allt bohag, lösöre och grovsopor. Det som går att återanvändas kommer att gå till återbruk i någon form och det som inte längre är brukbart går till återvinning för att där hanteras på bästa miljövänliga sätt.
Återbruk – Vi skänker till välgörenhet. Så lite som möjligt slängs.

Tömning av dödsbo & hem – RUT-avdrag

Dödsbo – Är juridisk person och har EJ rätt att nyttja RUT-avdraget dvs inga skattereduktioner är möjliga för dödsbon, enligt Skatteverket.

RUT-avdrag – Äldreflytt

Äldreflytt – har rätt att nyttja RUT-avdrag både vid flytthjälp och flyttstädning. Vi informerar mer vid hembesök om RUT-avdrag för flytthjälp, flyttstädning.
Möbel Sidan är godkänd av Skatteverket att utföra RUT-tjänster