Våra tjänster

Vi köper allt från dödsbon som är säljbart för resterande objekt erbjuder vi bortforsling. Vi tömmer alla förvaringsutrymmen, sorterar, packar, transporterar, bortforslar till återvinningscentral e.t.c. De saker som ska återanvändas skänker vi till hjälporganisationer.

Mellanskillnaden står vi för om vi anser att lösöret har ett högre värde än vad kostnaderna (bortforsling av grovsopor + städning) är. Mellanskillnanden faktureras till kunden om lösöret har ett lägre värde än vad kostnaderna är.

Vid köp av föremål hos dödsbon fokuserar vi mest på möbler, antikviteter, porslin, kläder och kuriosa.

 

Helhetslösning för dödsbo uppköp

För de flesta av oss är det något man bara ställs inför någon enstaka gång i livet men vi arbetar med detta varje dag. Det kan exempelvis vara när en anhörig står inför flytt till äldreboende eller när familjen ska ta hand om ett dödsbo.

Det är upp till dig, du väljer! Vill du ha en helhetslösning och sälja hela dödsboet eller vill du sälja enstaka föremål ur dödsboet? Det kan även vara så att ni bara vill lämna ifrån er nyckeln för att få tillbaka den när dödsboet är städat och klart.

Hos oss finns en mångårig kunskap och gedigen erfarenhet av uppköp, tömning och städning av dödsbon.

Våra uppdragsgivare är privata personer, jurister, advokater, gode män, begravningsbyråer, mäklare, bostadsrättsföreningar m.m..

Ni kan alltid känna er trygga med oss,

Vi håller alltid det vi lovar!